Khan cả cổ với yêu cầu của cô giáo

Trong tiết tập làm văn thực hành cô giáo bảo cả lớp.

27-10-1-4155-1414372645.jpg

- Các em hãy viết một câu chuyện trong ngày mà em thích. Chú ý là phải trên 50 từ.

Cả lớp viết rào rào rồi sau đó nộp bài, và bài của Tí như sau:

"Em bị mất một con mèo. Nó rất xinh! Em đi tìm nó. Em gọi: meo, meo, meo... khản cả cổ để có đủ 50 từ mà cô giao!".

Cô sau khi đọc: Xỉu...

Bác Ba Phi (st

Bài tin liên quan
Hoạt động
Tin tức
Tin đọc nhiều