Thông tin chi tiết:
Lê Thị Bạch
Hiệu Trưởng Lê Thị Bạch
Ngày tháng năm sinh 30/11/2017
Giới tính
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0988441258
Email
Mạng xã hội