Thông tin chi tiết:
Hà Cát Nhã
Phó Hiệu Trường Hà Cát Nhã
Ngày tháng năm sinh 30/11/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0982569225
Email
Mạng xã hội